Fiodor Dostojewski, jeden z najwybitniejszych pisarzy rosyjskich XIX wieku

Urodzony 11 listopada 1821 roku Fiodor Dostojewski to jeden z najważniejszych pisarzy literatury rosyjskiej epoki carskiej. Jego literaturę charakteryzuje głęboka eksploracja psychologii człowieka, spleciona z kontekstem politycznym i społecznym. Pojawiają się również cechy duchowe i religijne, a także wątki związane z winą i odkupieniem z grzechu.

Jego najbardziej znane dzieła, dzięki którym zyskał miano wielkiego rosyjskiego pisarza, to między innymi „Zbrodnia i kara”, „Idiota”, „Hazardzista”, „Białe noce” i „Bracia Karamazow”. Jako ciekawostkę w jego życiu wyróżnia się fakt, że Dosojewski został aresztowany i wywieziony do więzienia na Syberii za przynależność do liberalnej grupy intelektualnej. Udało mu się uwolnić od wyroku śmierci, z którym, jak sądził, nie mógł już nic zrobić, a który posłużył mu jako inspiracja do niektórych jego dzieł.

Aleksander Puszkin

Puszkin to kolejny z najbardziej znanych rosyjskich pisarzy. Urodził się 26 maja 1799 roku w Moskwie, był synem potomka starej rosyjskiej rodziny arystokratycznej ze strony ojca i prawnukiem ze strony matki etiopskiego księcia, Abrama Gannibala, schwytanego jako dziecko przez niewolników i wziętego na służbę Osmanów, którzy sprowadzili go do Rosji.

To właśnie jego babka i aya, chłopka, zaszczepiły w Puszkinie jako dziecku miłość do pisania, literatury i opowieści. Największe wykształcenie literackie zdbył w języku francuskim, a w 1814 roku po raz pierwszy ukazała się jego publikacja w języku rosyjskim. Co jeszcze powinieneś wiedzieć o Puszkinie? Informacje w linku.

Lew Tołstoj

Hrabia Lew Tołstoj, kolejny słynny pisarz rosyjski, urodził się 28 sierpnia 1828 roku w rodzinie szlacheckiej. Zaczął studiować prawo i języki orientalne, ale porzucił studia, by szukać pracy lub kobiety do poślubienia.

Wojna krymska wybuchła właśnie wtedy, gdy przechodził przez trudny okres, a brat nalegał, by pojechał z nim na Kaukaz, gdzie zainspirował się do napisania swojej pierwszej powieści „Kozacy”. Jego literatura należy do nurtu realistycznego i zawsze starał się odzwierciedlać społeczeństwo i kontekst społeczny, w którym żył.

Jego najbardziej znane książki to między innymi: „Anna Karenina”, „Wojna i pokój”, „Kozacy”, „Śmierć Iwana Iljicza” i „Zmartwychwstanie”. Tołstoj był zawsze człowiekiem o silnych przekonaniach i ideologii, do tego stopnia, że dał początek znanemu „Ruchowi Tołstojowskiemu”. Po dostrzeżeniu sprzeczności między swoim sposobem myślenia a codziennym życiem, postanowił opuścić luksusy, które posiadał i zmieszać się z chłopami z Jasnej Polany, gdzie się wychował i mieszkał.