Mity i legendy nie zostały właściwie wymyślone przez żadną konkretną osobę. Na przykład mity starożytnej Grecji zostały stworzone przez ludzi, którzy zaczęli wyjaśniać zjawiska naturalne, opowiadając te historie innym ludziom. Ci ludzie przekazywali te historie innym, przez dziesiątki lat i z pokolenia na pokolenie.

Mity i legendy to opowieści, często tradycyjne, które są przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie. Jednymi z najbardziej znanych są mit o Achillesie czy legenda o królu Arturze.

Mity i legendy nie mają wynalazców, należą do wszystkich ludów świata. Wszystkie ludy i cywilizacje mają swoje legendy jako sposób na ustalenie swojego pochodzenia i tożsamości. Prawie wszystkie mity i legendy są tak fascynujące, że przedstawiano je w malarstwie, architekturze, a dziś kino przedstawia ich fantastyczne historie.

Mity

Mity to narracje, które mają głęboką symbolikę dla danej kultury. Mają nadprzyrodzone wyjaśnienie pochodzenia, istnienia i rozwoju cywilizacji. Mity pojawiają się we wszystkich kulturach ludów świata, od najbardziej starożytnych.

Wynika z nich myśl mityczna, nadająca każdemu zjawisku naturalnemu nadprzyrodzone wyjaśnienie. Mimo odległości, mity różnych kultur łączy uderzające podobieństwo. Wyjaśnienie jest takie, że wszystkie te ludy stanęły przed tymi samymi podstawowymi problemami, zadając te same pytania.

Chcą wiedzieć, skąd się biorą, dlaczego zachodzą zjawiska przyrodnicze oraz dlaczego istnieją przyczyny i skutki. Religie i mity dostarczają podobnych wyjaśnień, opowiadając o tym „jak” i „dlaczego” działa wszechświat.

Legendy

Legendy to ustne lub pisemne narracje, przypominające historię, z większym lub mniejszym dodatkiem elementów nadprzyrodzonych.

Legenda zawsze opowiada określony temat, który ma na celu wyjaśnienie jakiegoś zjawiska przyrodniczego, jakiekolwiek by ono nie było, poprzez opowiedzenie fantastycznej historii.

Od historii różni się tym, że opowiada o faktach, których nie można zweryfikować; nikt nie jest w stanie udowodnić, że to, co jest opowiedziane w legendzie, rzeczywiście się wydarzyło. Wiele legend opiera się na prawdziwym fakcie, do którego z upływem czasu dodawane są fantastyczne atrybuty.

Różnice między mitami a legendami

Mit to narracja, która próbuje wyjaśnić prawdziwą tajemnicę, która prawie zawsze jest związana z wierzeniami i obrzędami danego ludu.

Z kolei legenda nie próbuje wyjaśnić zjawisk nadprzyrodzonych, ale jest opowieścią, która w wyobraźni podkreśla jakąś cechę lub atrybut ludzi, miejsca lub miasta, na podstawie jakiegoś rzeczywistego wydarzenia.

Mity wywodzą się z czasów, gdy świat nie był ukształtowany tak jak dziś i były zakorzenione jako prawda absolutna.

Legendy skupiają się na czasach bardziej współczesnych, kiedy ludzie żyli już we wspólnocie. Bohaterami mitów są bogowie lub istoty nadprzyrodzone, natomiast legendy opowiadają o ludziach. Zarówno mity, jak i legendy znajdziesz w portalu: https://poczytam.pl